DEĞERLERİMİZ
Pierre Fabre grubun hikâyesi, girişimci bir eczacı ile eşsiz bir kültüre sahip bağımsız bir şirketi anlatır. Pierre Fabre kültürü tüm dünyadaki çalışanlarımız tarafından benimsenmiş güçlü değerler sistemine dayanır.
PHARMASÖTİK DUYARLILIK
Pierre Fabre Grubu, sağlık profesyonelleri ile süregelen bir ilişki içerisindedir. Kanıt elde etme kültürü, detay algısı ve sıkı güvenlik kuralları kalite anlayışımızın kalbinde yer alır.
BAĞLILIK
Pierre Fabre Grubu, yaklaşımının temellerini birbirini tamamlayan aktivite alanlarına da yansıtır: ilaç, sağlık ürünleri ve dermo-kozmetik. Grup, her bir fonksiyonun kapasitesine ve beceri çeşitliliğine değer verir ve saygı duyar.
HÜMANİST YAKLAŞIM
Pierre Fabre Grubu, sosyal ve ekonomik projeleri beraberce yürütür. Çalışanları için sosyal programlar oluşturmanın yanısıra toplum yararına çeşitli projeler geliştirmektedir.
INOVASYON
Pierre Fabre yenilikçi yaklaşımı, bilimi pazarlanan bir ürüne dönüştürmeye yardımcı olur. Bizim avantajımız, bilim, teknik ve ticaret alanlarındaki uzmanlığımızı ürün ve servise dönüştürerek müşterilerin beklentilerine hızlı ve eksiksiz cevap vermektir.
DOĞAYA SAYGI
Pierre Fabre Grubu, aktivitelerinin doğaya etkilerini göz önünde bulundurur ve bu nedenle bir sosyal sorumluluk yaklaşımı geliştirmiştir. Botanik Uzmanlık firmanın misyonuna entegre edilmiştir.
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Pierre Fabre Grubu müşteri odaklı bir firmadır. Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirerek, sorunlar karşısında müşteri odaklı çözümler üretir.
GİRİŞİMCİLİK
Pierre Fabre Grubu oldukça hırslı geliştirme projeleri yürütmektedir. Yönetim, yaratıcılığı teşvik eder ve çalışanların girişimci yanlarını geliştirmelerine katkıda bulunur.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Pierre Fabre Grubu, kişisel ve kolektif sonuçları değerlendirmeye odaklanmış bir yönetim methodu kullanır. Bu performans kültürü kişisel yeteneklerin ve çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesini destekler.